Tellimistingimused

Hinnapäring ja pakkumine

1. Klient saadab hinnapäringu, kus sisaldub eelinfo soovitud bussisõidu kohta. Hinnapäringus tuleb näidata orienteeruv marsruut, sõidu algus- ja lõppkoht ning reisijate arv. E-kirja või hinnapäringu saab saata ASi GoBus kodulehelt.

2. ASi GoBus kliendihaldur täpsustab vajadusel sõidu detaile ja saadab hinnapakkumise.

 

Tellimine

1. Busside tellimine toimub kliendi saadetud tellimiskirja või pakkumise kinnituse alusel (e- kiri või tellimiskiri ASi GoBus kodulehelt).

2. Tellimus täidetakse ASi GoBus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse alusel.

3. Päevahinnale lisandub tunnihind iga täiendavalt kasutatud tunni eest, kui bussi kasutusaeg ületab 10 h.

4. Tellimuse kirjalikus kinnituses näidatud kilometraaži ületamisel lisandub täiendav tasu iga sõidetud lisakilomeetri eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5. Päevahinnad ei sisalda juhi ööbimist.

6. Kõik näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivates õigusaktides sätestatud määras.

7. Välistransfeerid ja välissõidud on maksustatud 0% käibemaksu määraga (vastavalt käibemaksuseaduse paragrahvile 10 lg 4 p 4 ja paragrahvile 15 lg 4 p 13).

8. Sõidu kestvust arvutatakse pooletunnise täpsusega. Aega alla poole tunni arvestatakse nagu pooltundi ning üle poole tunni nagu täistundi.

9. Hinnale lisanduvad vajadusel juhi majutuskulud, parkimine, vajalikud viisavormistuskulud, sillamaksed, kindlustus, laevapiletid jms.

10. Pikemate sõitude ja välisreiside korral, mil sõidu iseloom eeldab lähtuvalt töö- ja puhkeaja seadusest kahe juhi kasutust, lisanduvad teise juhi kulud (töötasu, lähetuskulud, ööbimine, laevapiletid jmt).

11. Tellimuse muudatustest või tühistamisest palume võimalusel kirjalikult ette teatada esimesel võimalusel. 

 

Arveldamine

1. Mittelepingulistele juriidilistel ja füüsilistel isikutele väljastab AS GoBus koos tellimuse kinnitusega ettemaksuarve.

2. Tähtajaks tasumata summalt on ASil GoBus õigus nõuda iga viivitatud päeva eest 0,5% viivist.

3. Tasuda on võimalik ülekandega.

 

Tellimuse tühistamine

Tellijal on õigus tellimust tühistada või muuta, teatades sellest AS-le GoBus kirjalikult.

AS GoBus jätab endale õiguse küsida tasu tühistamise või muutmise korral vastavalt alljärgnevale:

Suuremahulised tellimused (mitmepäevased sõidud või mitu bussi samas tellimuses):

14-10 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 25% tellimusest

9-7 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 50% tellimusest

6-0 päeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 100%  tellimusest

Kuni ühepäevased sõidud:

7-4 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 50% tellimusest

3-0 tööpäeva enne sõidu toimumist kuulub tasustamisele 100%  tellimusest

Vaata videoid

Facebook