Tellimistingimused

Hinnapäring ja pakkumine

1. Klient saadab hinnapäringu, kus sisaldub eelinfo soovitud bussisõidu kohta. Hinnapäringus tuleb näidata orienteeruv marsruut, sõidu algus- ja lõppkoht, reisijate arv ning soovi korral mugavusklass. E-kirja või hinnapäringu saab saata ASi GoBus kodulehelt.

2. ASi GoBus klienditeenindaja täpsustab vajadusel sõidu detaile ja saadab hinnapakkumise.

Tellimine

1. Busside tellimine toimub kliendi saadetud tellimiskirja või pakkumise kinnituse alusel (e- kiri või tellimiskiri ASi GoBus kodulehelt).

2. Tellimus täidetakse ASi GoBus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse alusel.

3. Päevahinnale lisandub tunnihind iga täiendavalt kasutatud tunni eest, kui bussi kasutusaeg ületab 10 h.

4. Tellimuse kirjalikus kinnituses näidatud kilometraaži ületamisel lisandub täiendav tasu iga sõidetud lisakilomeetri eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5. Päevahinnad ei sisalda juhi ööbimist.

6. Kõik näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivates õigusaktides sätestatud määras.

7. Välistransfeerid ja välissõidud on maksustatud 0% käibemaksu määraga (vastavalt käibemaksuseaduse paragrahvile 10 lg 4 p 4 ja paragrahvile 15 lg 4 p 13).

8. Sõidu kestvust arvutatakse pooletunnise täpsusega. Aega alla poole tunni arvestatakse nagu pooltundi ning üle poole tunni nagu täistundi.

9. Hinnale lisanduvad vajadusel juhi majutuskulud, parkimine, vajalikud viisavormistuskulud, sillamaksed, kindlustus, laevapiletid jms.

10. Pikemate sõitude ja välisreiside korral, mil sõidu iseloom eeldab lähtuvalt töö- ja puhkeaja seadusest kahe juhi kasutust, lisanduvad teise juhi kulud (töötasu, lähetuskulud, ööbimine, laevapiletid jmt).

11. Tellimuse muudatustest või annulleerimisest palume võimalusel kirjalikult ette teatada soovitavalt 5 kalendripäeva enne reisi algust.

Arveldamine

1. Mittelepingulistel juriidilistel ja füüsilistel isikutel on kohustus tasuda tellimusveo eest ettemaks hiljemalt 3 päeva enne tellitud reisi algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2. Tähtajaks tasumata summalt on ASil GoBus õigus nõuda iga viivitatud päeva eest 0,5% viivist.

3. Tasuda on võimalik vastavalt kokkuleppele ülekandega.

Tellimuse tühistamine

1. Tellijal on õigus tellimust tühistada või muuta, teatades sellest AS-le GoBus kirjalikult ette vähemalt 5 kalendripäeva Eesti-siseste vedude puhul ja 6 kalendripäeva välisvedude puhul enne planeeritud veoteenuse osutamise päeva.

2. Juhul kui Tellija rikub käesoleva osa punktis 1 toodud tähtaegu, on ASil GoBus õigus nõuda Tellijalt kahjutasu alljärgnevalt:

 

3. Juhul kui Tellija rikub käesoleva osa punktis 1 toodud tähtaegu ja tühistab või muudab tellimust kolm või vähem päeva enne veoteenuse planeeritud osutamise päeva, kohustub Tellija tasuma käesoleva osa punktis 2 toodud leppetrahvid 5 tööpäeva jooksul.

Vaata videoid

Facebook