Kaebuste lahendamine

Kaebuste lahendamise ja piletihinna hüvitamise kord

 1. Üldist
  • Kaebuste lahendamise ja piletihinna hüvitamise korra (edaspidi Kord) kehtestamisel lähtub AS GoBus (edaspidi Vedaja) kehtivatest õigusaktidest.
  • Käesolev Kord kuulub avaldamisele Vedaja kodulehel aadressil http://www.gobus.ee/.

 

 1. Kaebuste käsitlemine ja läbivaatamine
  • Reisijate kaebusi (koos piletite ja vajadusel muude dokumentide koopiatega), tuleb esitada Vedaja klienditeeninduspunktis aadressil Ringtee 25, Tartu, posti teel aadressil Ringtee 25, Tartu või e-posti teel aadressil info@gobus.ee, kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil bussireis toimus või oleks pidanud toimuma.
  • Kaebuse või pretensiooni saatmisel e-posti teel edastatakse esitajale 3. tööpäeva jooksul kinnitus kaebuse või pretensiooni kättesaamise kohta.
  • Kaebusi vaadatakse Vedaja poolt läbi kolme kuu jooksul avalduse ja kõikide vajalike lisamaterjalide kättesaamise hetkest.

 

 1. Teenusest loobumine ja piletihinna hüvitamise tingimused
  • Bussijaama kassast ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja.
  • Interneti piletimüügikeskonnas pilet.ee ostetud pilet tuleb tagasi müüa pileti müünud edasimüüjale samas keskkonnas, kust pilet osteti. Tagasimüümise tingimused kehtestab ja neist teavitab edasimüüja.
  • Reisi teenindav bussijuht pileteid tagasi ei osta.
  • Sõidu katkemisel Vedaja bussi rikke korral või muul Vedajast oleneval põhjusel, tagab Vedaja reisijale kehtiva pileti alusel sihtpunkti jõudmise mõne teise ühissõidukiga (see ei kehti linnaliini puhul).
  • Sõidu katkemisel liiniveol või sama ühissõidukiga sõidu alguspunkti tagasipöördumise korral Vedajast mitteolenevatel põhjustel, nagu erakorraliste tee- või ilmaolude tõttu, sõitjalt tasu ei võeta ja talle tagastatakse juba tasutu (see ei kehti linnaliini puhul).
  • Reisi tühistamisel või katkemisel otsustab Vedaja hüvitamise talle esitatud avalduse alusel.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 181/2011 sätestatud juhtudel lahendab Vedaja sõitja kaebuse väidetava rikkumise kohta nimetatud määruse artiklis 27 sätestatud korras.

Vaata videoid

Facebook