Firmast

Eesti üks suuremaid bussiettevõtteid Go Bus pakub mugavat, turvalist ja kvaliteetset transporditeenust. Meie kaasaegsed bussid ning kogenud bussijuhid teenindavad reisijaid igapäevaselt Eesti linnades, maakondades ning maakondade vahelistel kaugliinidel. Ühtlasi teostame tellimusvedusid nii kodu- kui välismaal. Meie klientide hulgas on lisaks Eesti eraisikutele ja organisatsioonidele ka mitmed suured välismaised turismifirmad ning riigiasutused. Võtke meiega ühendust, viime teid kindlalt kohale!

AS-i GoBus põhiliseks tegevusalaks on reisijatevedu bussidega. Lisategevusaladeks on sõidukite hooldus ja remont, reklaamiteenuste müük ning bussijaamateenuste osutamine Pärnus. Ettevõtte põhitegevust toetavaid haldus-, koristus- , hooldus- ja muid tugiteenuseid ostetakse  OÜ-lt Tarbus Kinnisvara.

Põhitegevusalal  teenindas AS GoBus 2013. aastal regiooniti kokku 191 Eesti-sisest bussiliini, neist 135 maakonnaliini, 28 kaugliini, 20 linnaliini ja 8 vallaliini.  Aastane liiniveo kogumaht oli 8,5 miljonit liinikilomeetrit, millele lisandus tellimusvedusid 1,3 miljonit kilomeetrit . Aastas veeti  2,2  miljonit sõitjat (arvestamata Pärnu linnaliine), mis moodustab 1,9 % kogu Eesti-sisesest statistilisest sõitjateveo mahust. Võrreldes 2012. aastaga  ettevõtte veomahud märkimisväärselt ei muutunud.

2013. aastal investeeris AS GoBus veeremi uuendamiseks erinevates regioonides kokku 3,7 miljonit eurot.  Erilist tähelepanu pöörati eelkõige tellimusvedude teenindamiseks sobivate kaasaegsete konkurentsivõimeliste autobusside soetamisele ning sellega seotud müügikeskkonna väljaarendamisele. Osteti 8 uut tellimusvedude bussi.

Investeeringuid tehnika uuendamiseks jätkati ka 2014. aastal, keskendudes eelkõige riigihangetes sätestatud tehnilistele nõudmistele, kuid täiendades ka tellimusvedude bussiparki.

 

Ajatelg

  • AS-i GoBus eelkäijaks oli 1. jaanuaril 1954 loodud Tartu ATP.
  • 1991. aastal nimetas Tartu linn Tartu Autobussi- ja Taksopargi ümber AS-iks Tarbus.
  • 2003. aastal sai Tarbus esimese ühistranspordiettevõttena Eestis ISO 9001:2000 kvaliteedistandardi sertifikaadi.
  • 18. novembrist 2005 kannab ettevõte ärinime AS GoBus. AS-i Tarbus ja seitsme bussiettevõtte ühinemise tulemusena tekkinud AS GoBus on jäänud tänaseni ligi 600 töötaja ja 400 bussiga Eesti üheks suurimaks bussiettevõtteks. Ühinemise eesmärgiks oli stabiilse arengu tagamine kõigis regioonides, ettevõtte juhtimise optimeerimine ja ühtse teenuskvaliteedi rakendamine üle Eesti.
  • 2013. aasta alguses uuendas AS GoBus tellimusvedude bussiparki, ostes viis uut Volvo 9700 ja kaks Scania Irizari reisibussi. Tegu on kõige kaasaegsemate bussidega, mis vastavad Euroopas kehtestatud rangetele Euro 5 keskkonnanõuetele nii heitgaaside kui ka mürataseme poolest.
  • Aastal 2014 plaanib AS GoBus suurendada tellimusvedude osakaalu, keskendudes nii Eesti kui Skandinaavia, Baltimaade ning Peterburi turgudele.
  • 2014. aasta märtsis väljastas sertifitseeritud auditeerimisfirma Bureau Veritas Certification AS-ile GoBus ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi, mis annab tunnistust ettevõtte pühendumisest olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel. Ettevõtte tulevikueesmärgiks on arendada ühtset juhtimiskultuuri ja teenuse kvaliteeti edasi arendada.
  • 2014. aasta sügisel täienes Go Busi tellimusvedude bussipark taas kolme uue reisibussiga, mis vastavad kõige rangemale ehk Euro 6 kvaliteedistandardile. Ostuga soovib ettevõte suurendada oma osa äriklienditurul.
  • 2014. aasta septembris  ühines Go Bus Eesti Turismifirmade Liiduga. Liitumisega soovib Go Bus rõhutada oma pühendumist kvaliteetse teenuse osutamisele.
  • 2015. aasta 1. jaanuaril hakkas Go Bus teenindama Tartu-, Põlva- ja Valgamaa maakonnaliine. 

AS GoBus kuulub kodumaisel kapitalil põhinevasse kontserni AS Go Group, mille turismi- ja transpordiga tegelevad ettevõtted aitavad igapäevaselt reisida tuhandetel inimestel.

Vaata videoid

Facebook