Enn Randmaa: bussihangetes võiks kütuse vabaks lasta

Tartu linnavalitsuse otsusest nõuda järgmises ühistranspordihankes ainult gaasibusse võidavad kindlasti linnakodanikud, kes saavad senisest puhtama ja vaiksema elukeskkonna.

Mõnevõrra irooniliselt väljendudes võib öelda, et võidab ka valitsus, kel säilib võimalus rohegaasi tarbijaskonda kasvatada. Siiski oleks riigi toetavam hoiak alternatiivkütuste kasutamisele teretulnud, sest vabaturul kehtivad reeglid ei jäta ruumi keskkonnasäästlikke võtteid praktiseerida.

Euroopa Liidu nõuetest tulenev taastuvenergia osakaal sõidukites peab 2020. aastaks küündima kümne protsendini. Viimaste ühistranspordihangete käigus on omavalitsused üles näidanud head eeskuju ning nõudnud keskkonnasäästlike sõidukite osalist kasutuselevõttu. Tegelikkuses käib see liiga aeglaselt, sest stiimul laialdasemaks muutuseks on olematu.

Usun, et enamikul transpordisektoris tegutsevatel Eesti ettevõtetel pole keskkonnasäästu vastu midagi, kuid kuni tavapärane diiselsõiduk on kõige odavam viis reisija ühest kohast teise toimetamisel, märkimisväärset arengut ei ole.

Olen seda meelt, et ettevõtted võiksid saada hangetel osaledes õiguse valida keskkonnahoidlike tehnoloogiate vahel.

Riiki huvitab peamiselt tehnoloogialiigi kogu CO2 emissioon, milles võetakse arvesse tootmisel ja transpordil tekkivad heitmed. Kohalikul tasandil on tähtis heitgaaside puhtus ja tekkiv müra. Neid näitajaid kombineerides saaks hangetesse kirjutada punktisüsteemi, mis eelistaks kõige konkurentsivõimelisema hinnaga maksimaalset keskkonnasäästu andvat tehnoloogiat.

Kui gaasibussid vähendavad CO2 heitmeid  võrreldes tavapäraste diiselbussidega 15–20 protsenti, siis biogaasi kasutades suureneks keskkonnasääst 90 protsendini. Samaväärse keskkonnasäästu annavad ka bioetanoolil töötavad bussid. Teise põlvkonna biodiisel HVO on võrreldes praeguste lahendustega selgelt roheline kütus.

Võimalik, et Tartu linn ongi teinud praeguse tehnoloogia arengu juures kõige optimaalsema otsuse. Linnavalitsuse lubadus kirjutada hange 100% gaasibussidele on äärmiselt positiivne. Sealjuures on Tartu linn hea eeskuju dereguleerimise osas, andes firmadele voli otsustada depoo ja tankimise üle.

Otsus mitte ehitada bussidepood on praegustes oludes mõistetav, sest lisaks kallimatele gaasibussidele survestab ka depooehitus linnakassat. Ehituse planeeritud maksumus oli arvestatava suurusega, ent sellise mahuga projektide puhul kipub eelarve tihti lõhki minema.

Vedajate jaoks läheb pakkumise koostamine hankeks keerukamaks, sest tuleb leida viis busside kõige efektiivsemaks surugaasiga tankimiseks. Kuid kuna surugaas on maailmas juba laialt levinud mootorikütus ning lahendusepakkujaid jagub, leidub Tartule kindlasti sobilik lahendus.

Kuigi praegu tundub maailmas laialt töötavatest keskkonnasäästlikest lahendustest olevat kõige kättesaadavam valik gaasibussid, siis juba nüüd peaks vaatama homsesse ning mõtlema hanketingimusi koostades tuleviku peale.

Bussinduses on tõenäoliselt üsna varsti kasutuses elekter ja vesinik. Valikuid tekib veelgi juurde ning kõiki võimalusi ei pruugita alati märgata. Siin saaks bussiettevõtted olla oma teadmistega riigile oluline koostööpartner ning tulla etteantud raamistikus välja parima lahendusega.

22. veebruar 201622. veebruar 2016

Vaata videoid

Facebook