AS GoBus pälvis ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi

Sertifitseeritud auditeerimisfirma Bureau Veritas Certification väljastas AS-ile GoBus ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi, mis annab tunnistust ettevõtte pühendumisest olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel.

Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine tagab sujuva äritegevuse ning aitab säilitada ettevõtte konkurentsivõimet, võimaldades vastata järjest konkurentsitihedama maailmaturu pidevalt muutuvatele vajadustele.

Kvaliteedistandarditele vastavuse sertifikaati omav ettevõte tõendab, et on oma tegevuses keskendunud kvaliteedile ning täidab klientide ja äripartnerite usalduse teenimiseks kindlaid kvaliteedistandardeid.

Esmakordselt väljastati bussiettevõttele kõrgest kvaliteedist tunnistust andev sertifikaat aastal 2003 ning selle pälvis samuti Go Groupi kontserni kuuluv ettevõte AS Tarbus (toona OÜ Trabus). Lisaks on vastav tunnistus väljastatud veel vaid kolmele bussiettevõttele Eestis.

Standardi esmane saamine eeldab tavaliselt aastatepikkust protseduuri. Kuna Go Groupi kontsernis oli vastav kogemus varasemast olemus, siis suutis Go Bus sertifikaadi pälvimiseks vajalikud toimingud läbida kõigest 4 kuuga. Standardile vastavust hindab sertifitseeritud auditeerimisfirma, kes vaatab üksikasjalikult läbi kõik kirjeldatud tegevused ja protseduurid. Kui ettevõtte töökorraldus vastab ISO 9001:2008 kvaliteedistandardi nõuetele, väljastab sertifitseerija ettevõttele vastava tunnistuse.

Kvaliteedijuhtimissüsteem on pidev protsess. Standardile vastavat toimimist hindab kord aastas välisaudiitor ning igal kolmandal aastal toimub resertifitseerimisaudit, mis on võrdväärne esmase auditeerimisega. Lisaks tuleb ettevõttel endal auditeerida aasta jooksul kõiki oma valdkondi.

4. märts 20144. märts 2014

Vaata videoid

Facebook