Pagasiveo kord

Pagasiveo kord

 1. Üldist

 

 

 1. Pagasi vedu ning hoidmine

 

 

 1. Pagasi kaotsiminek või kahjustumine
  • Reisija peab esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et vedajale ei tekiks pagasist kahju. Pagas tuleb vedamiseks ohutult pakkida või osadeks võtta.
  • Vedaja ei vastuta sellise pagasiruumi võetud pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tekkinud kahju eest, mis sisaldab p-des 2.12 ja 2.13. loetletud esemeid.
  • Vedaja vastutus pagasi eest algab hetkest, kui bussijuht on reisijalt pagasi pagasiruumis vedamiseks vastu võtnud ja lõpeb hetkega, kui bussijuht on selle reisijale väljastanud.
  • Bussijuhi poolt bussi pagasiruumis vedamiseks vastu võetud pagasi kahjustumisest või pagasiruumist kaotsiminekust tekkinud kahju korral hüvitab Vedaja kuni 150 eurot reisija poolt esitatud ostutšekkide või muude, vedamiseks vastu võetud esemete väärtust piisaval määral tõendavate dokumentide alusel. Seda summat ületavate või piisavalt tõendamata nõuete puhul jätab Vedaja endale õiguse kahjuhüvitamisest keelduda.
  • Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt Vedajale tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.
  • Vedaja ei võta vedamiseks vastu pagasit, mis ei kuulu ühelegi sama bussiga reisivale isikule (saatjata pagas). Vedaja ei aktsepteeri nõudeid seoses saatjata pagasi kahjustumise või kaotsiminekuga.

Vaata videoid

Facebook